Цитати про шімджон

Завдання людини, яка прямує шляхом Принципу, в тому, щоб відшукати шлях до Божого шімджон, що загубився між небом і землею.

천지간에 얽힌 심정을 개척하여야 할 것이 도(道)의 길을 가는 사람의 일이다.


Ми повинні стати групою людей, які внутрішньо і таємно відчувають біль шімджон, про який ніхто не знає, і живуть в таких обставинах, що кожен може поспівчувати.

내적으로 숨어서 그 누구도 모르게 가슴이 메어지듯 아픔을 느끼면서 전체가 동정을 할 수 있는 환경에서 잠을 깨고 잘 수 있는 생활의 무리가 되어야 한다..


Людину, яка перебуває в глибокому горі, може втішити тільки той, хто вистраждав ще більше.

슬픔에 처한 사람을 위로해 줄 수 있는 사람은 그 사람 이상슬픔을 당해 본 사람만이 가능하다.


Той, хто не має основи шімджон, – нещасний

심정의 기반이 없으면 불행한 자이다.


Світ шімджон не обмежений ні часом, ні простором. Слово Бога і молитва — це зрештою теж любов.

심정세계시공(時空)을 초월한다. 말씀도, 기도도 궁극에는 사랑이다.


У світі шімджон немає потворних людей, як і немає дурнів.

심정의 경지에서는 잘나지 않은 사람이 없고 못난 사람이 없다..


У цьому світі ми можемо виконувати справи недбало, але у світі Шімджон це неможливо.

세상의 일은 적당히 넘어갈 수 있지만, 심정세계에서는 그렇게 안된다.


Поняття "умова для взаємодії" виходить з поняття "Шімджон". Досконалість також означає досконалість шімджон.

상대기준(相對基準)이라는 말은 심정을 두고 한 말이다. 완성이라는 것도 바로 심정완성을 말하는 것이다.


Радість може бути лише в тому випадку, якщо ми зможемо перевершити смуток, який оселився в Шімджон Бога після гріхопадіння Адама та Єви.

아담과 해와가 타락할 때 느꼈던 하나님의 서러운 심정적 내연(內緣)을 능가해야 기쁨이 있을 수 있다.


У вас має бути такий шімджон, що ви відрізняєтесь від інших.

나는 너희들과 같지 않다심정이 갖추어져 있어야 한다.


Серце – джерело життя. Воно безпосередньо пов'язане з духовним світом.

심정생명원천이다. 이것은 그대로 영계에 직결된다.


Шімджон Бога безпорадний перед людиною, яка хоч і страждає через смерть власного сина, але має такий шімджон, що може спочатку втішити скорботний шімджон Небесного Батька, який втратив людство. Батько хоче сказати своїм дітям: “Наслідуйте приклад вашого старшого брата”. Зрештою, головне — це шімджон.

자기의 자식이 죽었다고 하더라도 그것으로 인한 자기의 쓰라림보다 하늘 아버지의 쓰라림이 어떠하겠는 가고 위로해 드릴 수 있는 심정을 가진 자에게는 하늘도 꼭 너희들의 형님을 본받아라!’ 하고 싶은 것이다. 결국은 심정 문제다.


Найкращий спосіб торкнутися Шімджон Бога — вкладатися з повною щирістю. Якщо в сім'ї три покоління зберігають у шімджон відданість і щирість і діють відповідно, Бог буде присутній у цій сім'ї і її нащадки ніколи не загинуть.

하나님심정을 유발(誘發)할 수 있는 제일 좋은 방법은 정성들이는 것이며, 3대(三代)가 같은 마음가지정성을 들이면 하나님이 같이하시어 그 후손이 망하는 법이 없다.


Щире служіння Богу можливе не тому, що ви дізналися це самі, навчилися цьому у когось або хтось веде вас до цього, а завдяки тому, що це відчуття природно виникає у вашому шімджон. Отже, вірність, шанобливість та цнотливість не є результатом освіти.

하늘 앞에 지성(至誠)을 드리는 것은 남으로부터 듣거나 배우거나 끌려서 되는 것이 아니다. 자동적으로 심정에서 우러나서 하는 것이다. 그러므로 충(忠), 효(孝), 열(烈)은 가르쳐 주어서 되는 것이 아니다.


Світ шімджон виникне лише за умови єдності бажань та єдності обставин. Вам необхідно мати ресурси, які можуть стати джерелом шімджон.

소원의 일치와, 사정의 일치가 되어야 심정세계가 벌어진다. 심정원천이 될 자료(資料)를 가지자.


Благословенні ті, хто з незмінним Шімджон поважає Небеса, гармонійний у відносинах з іншими людьми і любить землю.

경천(敬天), 인화(人和), 애지(愛地)의 내적인 심정기준이 흔들리지 않는 자가 복된 자이다.


Батьківщина вічного благословення — це Шімджон Бога. Отже, якщо у вас знайдеться місце, де Щимджон Бога може знайти спокій, ви будете каналом Його благословення.

복의 영원한 고향은 하나님심정이므로 하나님심정의 안식처를 마련하는 사람이 되어야 그곳에 하나님의 복이 운행한다.


Не ставши королем Шімджон, ви будете королем без влади.

심정의 왕자가 못 되면 권세의 왕자도 못 된다.


Релігія, здатна пов'язати нас зі світом Шімджон, — та, яка проникливо вчить, що Бог більш ніж хтось вартий жалю.

심정세계연결될 수 있는 종교하나님이 제일 불쌍한 분이라는 것을 실감(實感)있게 가르쳐 주는 종교이다.


В останні дні релігія, філософія, ідеологія та світогляд повинні обґрунтовуватися у світлі релігії Шімджон, філософії Шімджон, ідеології Шімджон та світогляду Шімджон відповідно.

끝날에 있어 종교심정종교(心情宗敎), 철학은 심정철학(心情哲學), 주의는 심정주의(心情主義), 사상은 심정사상(心情思想)으로 각각 해명되어야 한다.


Мета Божого Слова – субстанційне втілення, а мета втілення Слова – Шімджон. Проповідуючи Слово Бога, ви повинні прагнути розкривати людям Його Шімджон. Ті, хто вивчає Боже Слово, повинні через його посередництво прагнути осягнути Шімджон Бога.

말씀목적실체요, 실체목적심정이다. 그러므로 말씀을 전할 때 하늘심정을 전하는 데 목적을 두어야 하며, 말씀을 듣는 사람도 그 말씀을 통하여 하늘심정을 알려고 노력해야 한다.


Не критикуйте тих, хто працює керуючись Небесним шімджон. Високо цінуйте життя, в якому панує шімджон. Ті, хто має більший шімджон, для нас — Авелі.

하늘심정중심삼고 움직이는 사람비판해서는 안 된다. 심정으로 무장된 생활을 중히 여겨라. 나보다 심정적인 사람은 나의 아벨이다.


Якщо ви не розвинете чуття шімджон, щоб воно наповнило все ваше життя, вам ніколи не позбутися гріховної природи.

심정적인 감각을 가지고 그것을 실생활에서 사무치게 느껴 생활하는 자가 아니면 타락성(墮落性)을 벗을 수 없다.


Ви зможете сприйняти Шімджон Бога після того, як душею і тілом відчуєте, що Він існує і ви створені Ним, що між Богом і вами стосунки Батька та сина.

하나님이 계시고, 나는 그로부터 창조되었고, 그리고 나는 하나님부자지인연(父子之因緣)이라는 것을 마음과 몸으로 체휼하게 될 때 하나님심정을 느껴 볼 수 있다.


Насамперед шукайте наставника шімджон і тільки потім того, хто дасть вам знання.

지식(知識)의 스승을 요구하기보다 심정의 스승을 요구하라.


Важливо встановити зв'язок з Богом, Який працював над провидінням відновлення з моменту гріхопадіння, але ще важливіше зв’язатися Божим Шімджон, як це було до гріхопадіння.

타락 이후 섭리해 오신 하나님과 인연맺는 것도 중요하지만, 타락 전의 하나님심정의 인연을 맺으려고 노력하는 것이 더욱 중요하다.


Немає такої мрії, яку не можна було б здійснити, якщо ми даруємо свою любов зі щирим шімджон.

진실한 마음으로 사랑을 나누면 이루지 못할 꿈이 없습니다


Кожна людина залишається в духовному світі на місці, що відповідає її особистому духовному рівню.

모든 사람은 각자의 심령상태에 해당되는 영계에 가 머물게 된다


Кожен шукає людину, яка буде відповідальною за свої власні вчинки, життя та шімджон.

모든 사람은 자기의 행동과 자기의 생명과 자기의 심정책임져 주는 사람을 찾고 있다.


Коли ви станете людиною, яка створює шімджон відносини навіть зі своїми ворогами, ви зможете відновити історію і воскреснути.

원수지간이지만 심정적 인연을 남긴 그러한 사람이 될 때는 역사를 되찾아 만날 수 있고 다시 살 수 있다.


Давайте виразимо ідеали словами, потім проявимо їх у вчинках через свої особистісні якості та з глибини шімджон подаруємо любов.

말씀으로 이상(理想)을 주고, 인격으로 실천(實踐)을 보여 주고, 심정으로 사랑을 주자.


Найголовніше не те, що станеться з вами в майбутньому, а те, що станеться з вашим шімджон, вашим внутрішнім стандартом та вашими суб’єктивними цінностями.

사람은 앞으로 어떻게 되느냐가 문제가 아니라 내 심정, 내적 기준, 주체가치(價値)가 어떻게 되었느냐가 제일 중요한 것이다.


Якщо ви отримуватимете в той час, коли повинні віддавати, ви загинете. Давайте жити з шімджон віддавання, навіть якщо у вас нічого немає.

주는 시기에 받겠다면 망한다. 우리는 가진 것이 없더라도 주는 심정으로 생활해 나가자.


Ядром характеру є не істина, а шімджон.

인격중심진리에 있는 것이 아니라 심정에 있다.


Царство Небесне встановлюється, коли світ стає однією сім’єю, де все людство об’єднується в центрі з шімджон дітей, шімджон подружжя і шімджон батьків.

천국은 자녀와 같은 심정, 부부와 같은 심정, 부모와 같은 심정으로 인연(因緣)지어진 세계가 한 가정을 이룬 사회이다


Ви можете стати щасливими лише тоді, коли у вас є переможний шімджон.

행복승리적인 심정권한가지고야 획득할 수 있다


У людини, яка живе з шімджон батьків, бур’яни не виростуть.

부모심정으로 생활하는 자는 거기에 잡초가 나지 않는다


Шанобливі діти – це ті, хто відчуває батьківський шімджон. Не має значення, які світські знання чи позиція є у вас. Єдине, що має значення, чи є у вас шімджон небес.

효자부모심정을 가진 자이다. 세상적인 지식과 지위가 문제가 아니고, 단 한 가지 하늘심정을 소유했느냐가 문제이다


Батьківський шімджон такий, що батьки хочуть, щоб їхні діти стали кращими за них самих. Бог, батько людства, хоче, щоб діти, яких Він створив, стали кращими, ніж Він сам.

부모심정은 자식이 자기보다 낫기를 바라는 것이고, 하나님도 인류의 부모이시기에 당신이 지은 인간이 당신보다 낫기를 바라실 것이다


Бажання батьківського шімджон в тому, щоб діти створили сім’ї та роди, яким позаздрить нація та весь світ

민족이 부러워하는 가정, 세계가 부러워하는 종족(宗族)의 가정이 되기를 바라는 것이 부모심정이다


Дитина діє після того, як сама пізнає шімджон своїх батьків

자식은 부모심정을 더듬어 자기 중심에서 일하는 자이다


Найвищою мірою любіть своє подружжя, яке пов’язане з вами у шімджон

심정의 인연을 통한 반려자(伴侶者)를 최고사랑하라


У сфері шімджон існують вертикальні відносини (з батьками), горизонтальні відносини (між чоловіком і дружиною) і відносини лівого і правого (між братами і сестрами)

정에는 종(縱)(부모), 횡(橫)(부부), 좌우(左右)(형제)의 관계가 있다