Біблія

Біблія (ієрогліф)
성서 [сонгсо] (китайсько-корейське)
聖書 (ханча);

Етимологія:

聖 (성) [сонг] – святий, священний;
書 (서) [со] – книга, кодекс, документ, лист;