Любов

Любов (ієрогліф)

사랑 (хангиль)
愛 (ханча)

Ієрогліф “е” (愛), любов, стосується двох осіб. Що це за дві особи? Це особи, які об’єднуються, зосереджуючись на любові, і таким чином стають центром гармонії між вертикальними небесами і горизонтальною землею. Це означає, що відправною точкою для досягнення гармонії неба і землі є любов двох людей.

Любов – це спільне надбання всього людства. Вона – символ волі і могутності Небесного Батька.

У того, хто присвятив своє життя любові і любить творіння всім серцем, навіть квіти цвітуть по іншому і птиці хочуть вити гнізда на подвір’ї.

Любов незмінна, тому що вона є центром всіх життєвих сил.

Любов і щастя абсолютно неможливо відчути наодинці.
Любов починається з жертовності, самовіддачі, самозречення.

Любов призначена для інших, а не для себе самого. Батько існує для любові дитини, а дитина існує для інших і для батька.

Любов – найвищий закон і священні узи, що зв’язують в гармонійне ціле дві або більше істоти.

Фрагменти

Ієрогліф чон (天), небеса, стосується двох осіб. Ієрогліф е (愛), любов, також стосується двох осіб. Що це за дві особи? Це особи, які об’єднуються, зосереджуючись на істинній любові, і таким чином стають центром гармонії між вертикальними небесами і горизонтальною землею. Це означає, що відправною точкою для досягнення гармонії неба і землі є любов двох людей. (186-62)

Мун Сон Мьон. Істинні Батьки 5.1

하나님으로부터 분립된 2성(二性)의 실체상대기준(相對基準)을 조성하여 수수작용( 授受作用)을 함으로써 사위기대(四位基臺)를 이루려 할 때, 그들이 하나님의 제3대상으로 합성일체화(合性一體化)하기 하여 주체대상에게 주는 정적(情的) 힘을 사랑이라 하고, 대상주체에게 돌리는 정적 힘을 (美)라고 다. 그러므로 랑의 힘은 동적(動的)이요, 의 자극은 정적(靜的)이다.

Два субстанційних тіла, які виникли в результаті розділення дуальних властивостей Бога, створивши сандекіджун, починають сусучагьон і створюють савікіде. Для того щоб це відбулося і вони, об’єднавшись, стали третім об’єктом Бога, суб’єкт віддає об’єкту емоційну силу, яка називається любов’ю (사랑, саран), а об’єкт повертає суб’єкту емоційну силу, яка називається красою (, мі). Сила любові активна, а стимулюючий вплив краси пасивний.
Виклад Принципу (Творення 4.3.1)

그러나 주체(主體)와 대상(對象)이 합성일체화하면 에도 사랑이, 사랑에도 가 내포되 는 것이다.

Однак коли суб’єкт і об’єкт стають одним цілим, любов стає частиною краси, а красачастиною любові.

Виклад Принципу (Творення 4.3.1)