Внутрішні якості та зовнішня форма

Запис слова та етимологія корейською мовою

(китайсько-корейське)
성상과 형상
[сонсангва хьонсан]
性相形狀

Етимологія

性相 (성상) – внутрішня якість (сон-сан)
形狀 (형상) – зовнішня форма (хьон-сан)

Кожна сутність має як зовнішню форму, так і внутрішні якості. Видима зовнішня форма нагадує невидимі внутрішні якості. Внутрішні якості, хоч і невидимі, мають певну структуру, яка проявляється видимим чином у конкретній зовнішній формі. Внутрішні якості називаються внутрішньою природою, а зовнішня форма зовнішньою формою. Тому внутрішня природа і зовнішня форма разом є дуальними характеристиками.

Тварини живуть і рухаються, тому що їх тілами керує внутрішні якості, які відповідають душі людини, яка наділяє їх певною метою. Рослини підтримують свої біологічні функції завдяки своїй внутрішній природі, яка в деяких відносинах також діє подібно до душі людини.

Душа породжує в людях бажання вступати один з одним у гармонійні стосунки. Електрони групуються навколо ядер, утворюючи атоми, тому що вони мають внутрішні якості, які спрямовують їх до цієї мети.

Людина складається з зовнішньої форми, тіла і внутрішніх якостей, душі. Тіло це видиме зображення невидимої душі. Оскільки душа має певну структуру, тіло, що зображає її, також набуває певної форми. Тут душа – це внутрішня природа, а тіло – зовнішня форма. Душа і тіло – це два взаємопов’язані аспекти людини.

Внутрішня природа має вроджену здатність поєднуватися і взаємодіяти із зовнішньою формою у всіх фундаментальних відносинах. Внаслідок цього процес зростання після народження людських істот настільки непомітний.

Найбільший шедевр творіння, сукупність всіх форм творіння, зібраних і пов’язаних разом, – це внутрішня природа та зовнішня форма людини.