Взаємопов’язане тіло

Запис слова та етимологія корейською мовою

(китайсько-корейське)
연체
[йонче]
聯體

Етимологія

聯 (연) [йон] – приєднуватися
體 (体) [че] – тіло, форма, матерія

Кожна людина подібна до живої клітини. Клітини не існують окремо та не зайняті кожна своєю справою. Навпаки, клітини з’єднуються і утворюють єдине ціле, єдиний блок. Причина та наслідок співвідносяться один з одним і виконують свою мету.

У тілі людини око виглядає дуже просто, проте насправді воно дуже складно влаштоване. Кожна клітина ока також дуже складно влаштована. Усі органи мають складну будову, проте, вони є частиною єдиного організму, і вони не борються один з одним. Навпаки, вони взаємопов’язані та діють у єдності один з одним. Жодна частина тіла не може заявити, що їй подобається лише рука, а око не подобається. Кожен орган знаходиться на своєму законному місці, і кожен пристосовується до обмежень свого місця, взаємодіючи з тим, що знаходиться спереду та ззаду, ліворуч та праворуч, зверху та знизу. Тільки так він може функціонувати; іншого способу немає.

Всесвіт повинен обертатися навколо єдиної осі. І тоді навколо цієї осі природно виникають дії віддавання та приймання, подібно до електричного ланцюга. Так само всі частини дерева залучені до дій віддавання та приймання, центром яких є стовбур. Завдяки цьому центру кожна клітина, починаючи з кінчика центрального кореня і закінчуючи верхівкою бруньки на вершині крони, перебуває у безперервній взаємодії з іншими клітинами.

Так само будуються стосунки між людьми та природою, між самими людьми та між людьми та Небесним Батьком.

Ідеальний світ – це засноване на органічних взаєминах суспільство, структура якого багато в чому подібна до будови людського організму. Усвідомлюючи, що знищення окремої людини призведе до загибелі всього суспільства, останнє перешкоджатиме вчинкам своїх членів, що ведуть до саморуйнування.

Все має об’єднатися в істинній любові. Лише тоді між людьми, сім’ями, суспільством, країнами, миром та Всесвітом буде налагоджений взаємозв’язок. Ми повинні досягти цього самотужки.