Соціальна відповідальність

Запис слова та етимологія корейською мовою
(китайсько-корейське)
사회적 책임
[савечок чекім]
社會的 責任
Етимологія
社會的 (사회적) [савечок] – соціальне
責任 (책임) [чекім] – відповідальність

Кожна людина, без винятку, має відповідальність, яку вона має виконати, без якої її життя не має сенсу. Ми маємо замислитися над тим, якою є наша відповідальність, і що ми можемо зробити, щоб упоратися з нею. Її виконання залежить від якості нашої підготовки.

У навчальних закладах ми готуємося до свого майбутнього в соціумі, спеціалізуючись у певних галузях. Закінчивши навчання, ми займемо місце у суспільстві, де зможемо застосувати свої спеціалізовані знання. Те, наскільки правильно й адекватно ми справлятимемося з роботою, визначить наш успіх або невдачу. Якщо у своїй компанії ми виконуватимемо свою роботу так, що люди захоплюватимуться нами, наша посада і наш престиж зростатимуть.

Рівень роботи, якою ми займаємося, визначатиметься тим, як ми ставимося до неї. Наприклад, чи вважатимуть нас працівником номер один, два чи три визначиться рівнем наших досягнень. Успіх у виконанні відповідальності приходить, коли ми палаємо бажанням і почуттям місії!

Думаючи про результати вашої роботи, люди зважатимуть не тільки на горизонтальний рівень, а й на вертикальний; інакше кажучи, на ваше минуле, сьогодення і майбутнє. Виходячи з того, як ми справляємося зараз, вони побачать ваше минуле, вашу сьогоднішню ситуацію, і те, наскільки світлим буде ваше майбутнє.

Далі розгляньмо націю. Якщо перед нею стоїть певний проєкт, на який мобілізовано все її населення, ми можемо визначити майбутнє нації за тим, як люди взялися за цей проєкт. Коли ми спостерігаємо, наскільки народ справляється зі справами зараз, що він активний і результативний, палає бажанням, амбіціями та почуттям місії, то можемо бачити перспективи нації на майбутнє.

Дивлячись на себе в дзеркало щоранку, замисліться над тим, яким чином ви будете виконувати свою відповідальність перед суспільством.