Гроші, влада, знання

Запис слова та етимологія корейською мовою
(китайсько-корейське)
돈, 권력, 지식
[тон, колльо, джішік]
錢, 權力, 知識
Етимологія
錢 (돈) - [тон] Гроші
權力 (권력) - [колльо] влада
知識 (지식) - [джішік] знання

Незалежно від свого віку, у житті кожен шукає чогось кращого. Усім подобаються гроші, всі хочуть влади, всі прагнуть знань. Загальновідомо, що кожну людину на цій землі притягують ці три важливі речі.

Чому люди намагаються здобути більше грошей? Заради чого людям потрібна влада? Навіщо прагнути до знань? Хоч би як ми не старалися, нам ніколи не стати істинним володарем цих трьох речей. Ніхто з тих, хто живе на землі, не може бути їх господарем, ніхто не може заявити на них своє право. Ці речі можуть перебувати в руках якоїсь людини тільки тимчасово.

Людська історія наповнена боротьбою за гроші. Дуже часто саме гроші були причиною протистояння, боротьби та битв. Ці битви відбувалися як у сім’ї, так і в нації, та світі. Так само було і з владою: розподіл влади був причиною боротьби в людському суспільстві. Пошук знань також перетворювався на боротьбу доводів і логічних доказів на користь тієї чи іншої теорії.

Згодом люди починають розуміти, що навіть якщо вони володітимуть багатством, достатнім, щоб купити весь світ, це ніщо порівняно з їхнім власним щастям. Те саме стосується і влади, люди прагнуть влади, але раптово усвідомлюють, що вона не може бути джерелом щастя. Також і знання не можуть принести розв’язання проблем світу, в якому ми живемо.

Ми приходимо в цей світ і йдемо з нього не за власним бажанням. Ми живемо, хоча й не обирали свого життя. Ми вмираємо, хоча від нас не залежить, коли це станеться. Ми не маємо влади над цими аспектами нашого буття, і не можемо хвалитися, що в нас щось краще за інших. Ми не можемо уникнути смерті, а також володіти речами, які будуть нашими назавжди. Тому будь-яке вихваляння з нашого боку жалюгідне.

Навіть якщо ми обіймаємо посаду, вищу за інших, все це тимчасово. Навіть якщо ми будемо багатшими за інших, ми нічого не зможемо взяти з собою. Коли ми помиратимемо, всі наші багатства і слава стануть мильною бульбашкою, яка одразу лопне. Гроші, влада чи знання – все минає з часом і все зникає з роками. Якою б великою не була людина, її життя жалюгідне, оскільки воно закінчується тоді, коли вона втрачає своє рятувальне коло.