Історія

Запис слова та етимологія корейською мовою
(китайсько-корейське)
역사
[йокса]
歷史
Етимологія
歷 (역) [йок] – проходити
史 (사) [са] – історія

Китайський ієрогліф 史 у слові 역사 означає історія. Він складається з 中, що означає центр, та 人, що означає людина. Однак в цьому випадку 大 (великий) трохи відрізняється від звичайного 人 (людина). Таким чином, воно відноситься до людей, які більше, ніж звичайні, а також людей, які жили в минулому. Тому 史 (історія) може тлумачити як щось сформоване Небесним Батьком і людьми як центр. Історія людства була історією боротьби – боротьби між добром і злом, у центрі якої стояло людство. Оскільки людство почало слухатися егоїстичну душу, зло набуло переваги. Тому протягом усієї історії людства сторона зла завжди виступала у ролі агресора.

Добро було пасивним і боронилося, але Бог на стороні добра. Зрештою, сторона добра завжди перемагає. Сторона добра завжди починає як аутсайдер, але виходить переможцем та розширюється.

Усі події історії – це розвиток діянь окремих людей. Які засоби та методи використовували успішні люди, щоб піднятися на вершину? Щоб досягти своєї мети, вони використовують інших у своїх інтересах чи привласнюють майно організацій. Такою є традиція протягом усієї історії людства. Протягом усієї історії, коли люди керувалися тільки злою душею, вони несвідомо ставали зарозумілими та починали використовувати інших для задоволення власних потреб. Таким був напрямок людської історії, це результат насіння, посіяного злом.

Таким чином, прогрес в історії бере свій початок від людей, які навіть серед виру добра і зла докладають рішучих зусиль, щоб відкинути зло і сприяти добру. Тому світ, до якого рухається історія, це світ, де буде реалізована мета добра.