Простір

Запис слова та етимологія корейською мовою
(китайсько-корейське)
공간
[конган]
空間
Етимологія
空 (공) [кон] – порожній; повітря; небо
間 (간) [ган] – між

Всесвіт зростав від малого до великого. Він виник завдяки нескінченному руху, який з’являється у взаєминах з партнером. Цей нескінченний рух відбувався за рахунок інерції, яка існує в просторі.

Щоб існувати в просторі, людина повинна співвідноситися з такими поняттями, як верх і низ, право і ліво, перед і тил. Саме так визначається положення кожного. Зовнішність людини і обставини, що складаються навколо неї, залежать від положення, яке вона займає щодо верху і низу, права і ліва, переда та тилу.

Формулу відносин між верхом і низом, правою та лівою сторонами, передом і тилом можна застосувати і до структури сім’ї, країни та світу. Подібно до взаємозв’язку верху і низу, права і ліва, переда і тилу, в сім’ї складаються взаємини батьків і дітей, подружжя, братів і сестер.

Всі зв’язки сходяться в центрі, і якщо він незмінний, такими ж залишаться і всі інші елементи. Усі члени сім’ї – дідусь та бабуся, батько та мати, чоловік та дружина, син та дочка – знайдуть шлях один до одного через єдиний центр. Візьмемо, наприклад, сім’ю, де панує любов. Любов поєднує батьків і дітей, чоловіка і дружину, братів і сестер, і через цей процес усі члени сім’ї набувають рівної цінності.