Вісім стадій

Запис слова та етимологія корейською мовою

(китайсько-корейське)
팔 단계
[паль тангє]
八 段階

Етимологія

八 (팔) [паль] – вісім
段階 (단계) [тангє] – стадія прогресу

Щоб повернутися до Небесного Батька, ми повинні пройти вісім вертикальних стадій: слуги слуг, слуги, прийомної ​​дитини, пасинка, рідної дитини, матері, батька і Бога. Ці вісім стадій представляють вертикальну вісь. Горизонтальна вісь представляє відновлення особистості, сім’ї, роду, нації, країни, світу, Всесвіту і Творця. Ці осі, вертикальна і горизонтальна, повинні відповідати одна одній.

Коли ми пройдемо кожну з цих восьми стадій і досягнемо відновлення, ми зможемо досягти позиції істинних дітей Небесного Батька.

Особисте відновлення відбувається в сім’ї, відновлення сім’ї відбувається у роді, відновлення роду – у нації, відновлення нації – у країні, а відновлення країни – у світі.

Навіть якщо ми живемо на благо своєї родини, ми також повинні присвячувати життя чомусь більшому: своєму роду. Навіть якщо ми живемо для свого роду, ми також повинні прагнути жити заради всього народу. І ось так нам треба крок за кроком йти вгору.

Перш ніж взяти на себе відповідальність за майбутнє, людству необхідно розвіяти образи минулого і заплатити за них відкуплення. Ми не можемо брати до уваги лише людей, які живуть на землі, і проблеми нашого земного світу. Коли це буде виконано, тоді буде встановлений вічний мир.