Комунізм

Запис слова та етимологія корейською мовою
(китайсько-корейське)
공산주의
[консанчуі]
共産主義
Етимологія
共 (공) – загальний, разом
産 (산) – власність
主義 (주의) – ‘ізм’, доктрина

Незважаючи на те, що ідеалом багатьох сучасних країн є зміцнення демократії, деякі все ж таки дотримуються комуністичних ідеалів – сплаву матеріалізму, атеїзму та соціалізму, і намагаються втілити їх у реальність хоча і з іншим політичним забарвленням. У цьому посту ми спробуємо розібратися, чому ідеї комунізму не можуть привести до процвітання суспільства.

Філософи, що запропонували закони діалектики – зокрема, Гегель та Енгельс, – побачили у Всесвітньому законі природу конфлікту та боротьби. Це породило хибні принципи, як от «виживає найсильніший», «сильний поїдає слабкого» і «сила рухає прогрес» і що дурне ставлення до людей – це не гріх.

Комуністична теорія стверджувала, що любов до людства – це порожні слова, які не можна втілити в життя, і що істинна любов має класовий характер.

З комуністичної доктрини випливає, що людина – це тварина, яка досягла високого рівня розвитку в результаті еволюції, і водночас продукт соціального середовища. Для комуністів було важливо не людська індивідуальність, а соціальне середовище та соціальні інституції. Свідчення цього – геноцид, що супроводжує комуністичні революції, та масові чистки впродовж післяреволюційної боротьби за владу.

Ще одна проблема в тому, що насправді комуністичні країни здійснюють свою політику, підкоряючись амбіціям групки диктаторів.

Прагнення комуністів спиралися на матеріалістичне розуміння реальності. Комунізм заперечував існування Бога, називав релігію опіумом для народу та докладав зусиль до її знищення. Цим він також суперечив своїм закликам до свободи. Без сумніву, його визвольні плани були націлені проти Бога.

Історичний матеріалізм підтримував віру у соціальну справедливість та історичну неминучість комуністичної революції. Але в тих країнах, де відбулися соціалістичні революції, суспільство, яким воно мало стати відповідно до теорії історичного матеріалізму, не було збудовано. Ба більше, громадські системи, що розвинулися в них, виявилися антинародними за своєю сутністю. Таким чином, до сьогодні комуністичний ідеал виявився повністю дискредитованим у ході життя.