Час та простір

Запис слова та етимологія корейською мовою
(китайсько-корейське)
시공
[шігон]
時空
Етимологія
時 (시) [ші] - час (перший ієрогриф у слові час 시간(時間)

空 (공) [гон] - простір (перший ієрогриф у слові простір 공간(空間)

У східній філософії говориться, що основою світу є час і простір. Творець створив “день”, “землю” і “точки зміни епох”. Ці три елементи утворюють ієрогліф 時(시), що означає “час”. Поняття часу містить у собі поняття точок зміни епох. У житті є моменти зміни періодів: дитинства, юності, зрілого віку і старості.

Кожна жива істота займає місце в просторі. Існуючи в просторовому світі, людина неодмінно потребує таких категорій, як верх і низ, права і ліва сторони, перед і тил. Тільки з їхньою допомогою визначається положення кожного з нас. Наш вигляд може бути різним залежно від положення, яке ми посідаємо відносно верху й низу, правого й лівого боків, переду й тилу.

Світ Шімджон не обмежений ні часом, ні простором. Любов така велика. Її сила з’єднує верх і низ, перед і тил. Любов виходить за межі простору і часу, дозволяючи нам тут же розділити порівну володарювання.